Nauczanie hybrydowe – grafik zajęć

Szanowni Państwo,

informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 17 maja do 28 maja br. uczniowie klas IV – VIII wracają do nauki w systemie hybrydowym.

Grafik nauki wygląda następująco:
17, 18, 19 maja: klasy 4 i klasy 7 stacjonarnie; klasy 5,6,8 – zdalnie
20, 21, 24 maja: klasy 5 i klasy 6 stacjonarnie; klasy 4,7,8 zdalnie
28 maja: klasy 7 i 8 stacjonarnie, klasy 4-6 zdalnie

Przypominam, że w dniach 25 – 27 maja odbywają się egzaminy klas ósmych. W tych dniach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.
Zwracam się do Państwa z prośbą o stosowanie się do wytycznych i zaleceń oraz monitorowanie stanu zdrowia.

Szczegółowe informacje dotyczące ograniczeń znajdują się na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz stronie gov.pl

Z poważaniem
Marcin Zgutka
wicedyrektor szkoły

Karta Ucznia 2021

W tym roku mijają 4 lata od wydania pierwszych Kart Ucznia, których termin ważności kończy się 30 września 2021 r. W celu usprawnienia operacji wymiany nośników oraz przedłużenia uprawnień, Zarząd Transportu Miejskiego przygotował specjalny link:

https://kartaucznia.ztm.waw.pl/7737a82c, za pomocą którego można złożyć wniosek o nową Kartę Ucznia.

Zarząd Transportu Miejskiego dołoży wszelkich starań, aby wszystkie wnioski o Karty Ucznia złożone do 23.05.2021 r. zostały dostarczone do szkół przed pierwszym dzwonkiem nowego roku szkolnego. Rozpoczęcie roku szkolnego będzie doskonałym momentem na otrzymanie nowej Karty Ucznia w szkole.

Załączniki:


Konkurs fotograficzny „MY FBF” FOTO & BOOKS & FLOOR


Nowy projekt Rady Rodziców „Kolorowe stołówki”

Projekt Rady Rodziców „Kolorowe stołówki” więcej


Wybierz szkołę dla siebie

List Pani Prezydent m.st. Warszawy


„Wybierz szkołę dla siebie” – Prezentacje Warszawskich Szkół Ponadpodstawowych 2021, zaplanowane na 26 i 27 marca 2021 r.  to wydarzenie bez precedensu, wymuszone przez pandemiczną rzeczywistość. Po raz pierwszy wszystkie stołeczne szkoły ponadpodstawowe: licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe I stopnia będą czekać na kandydatów w jednej, wirtualnej przestrzeni więcej


Informator o warszawskich szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych (spotkania online)

Rekrutacja 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 więcej


Historie rodzinne na łyżce i widelcu

Serdecznie zapraszamy do czytania i pisania nowych historii kulinarnych na naszym blogu. Blog jest projektem realizowanym we współpracy z Radą Rodziców naszej szkoły.


Rada Rodziców SP 273

Apel do środowiska szkolnego w sprawie włączenia się w realizację  programu:  Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły.

Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Szkoły Podstawowej nr 273 w Warszawie, dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy   na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwia gromadzenie  przez radę rodziców – za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, organizacji pożytku publicznego nr KRS: 0000268115 – środków  pochodzących z   1%  Państwa podatku dochodowego.

Polecając tę formę poprawy warunków nauczania naszych dzieci, prosimy o zainteresowanie nią  swoich   przyjaciół i znajomych wskazując, że  tą drogą mogą włączyć się w budowanie oświaty  na miarę swoich oczekiwań i  wyzwań XXI wieku.

Celem uczestniczenia w wymienionym programie  każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2020 (PIT 28 poz. 177, PIT 36 poz. 474, PIT 36L poz. 165, PIT 37 poz. 134, PIT 38 poz. 64, PIT 39 poz. 50) – „RR Szkoły Podstawowej nr 273  w Warszawie”

W imieniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 273 im. Aleksandra Landy w Warszawie bardzo dziękuję!

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Jędrasik

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji Rodzice Szkole” znajdują się na stronie  internetowej: http://rodziceszkole.edu.pl/

Rada Rodziców

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 273 im. Aleksandra Landy reprezentuje rodziców oraz opiekunów prawnych uczniów naszej szkoły. Współpracujemy z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, samorządem uczniowskim oraz innymi pracownikami szkoły. Działamy na podstawie art.53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.Nr 95 poz 425 z późn.zm.). Jesteśmy demokratycznie wybraną grupą przedstawicieli Rodziców i Opiekunów z wszystkich klas naszej szkoły więcej


Uniwersytet Młodego Badacza

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Młodego Badacza – UMB, to nieodpłatny projekt skierowany specjalnie do młodych odkrywców w wieku 7-11 lat i ich rodziców, mający na celu wsparcie samorozwoju, pasji, talentów, a przede wszystkim poszerzanie praktycznej wiedzy.

Moduł Społeczeństwo i Filozofia przybliży dzieciom zagadnienia związane ze współczesnym społeczeństwem, językiem i nowymi technologiami oraz odpowie jak mądrze z nich korzystać.  Człowiek i Środowisko to blok tematyczny o tajemnicach otaczającego nas świata, zdrowiu, czy ekologii.

Zajęcia w ramach modułu Polityka i Człowiek przeprowadzą dzieci przez tematy dotyczące funkcjonowania państwa i polityki. Każdym zajęciom towarzyszyć będą wykłady, warsztaty oraz gry tematyczne, a także materiały do pracy w domu.

Zapraszamy do rejestracji: https://mlodybadacz.edu.pl/


Bezpieczny powrót do szkoły


 


 

Jak zapobiegać zakażeniu?

Accessibility