Życzenia od Rady Rodziców
Historie rodzinne na łyżce i widelcu

Serdecznie zapraszamy do czytania i pisania nowych historii kulinarnych na naszym blogu. Blog jest projektem realizowanym we współpracy z Radą Rodziców naszej szkoły.


Wielkanocna zbiórka żywności

Szanowni Państwo, serdecznie zachęcamy do wsparcia akcji na rzecz podopiecznych Fundacji „Świat na Tak”!
Wielokrotnie byliśmy świadkami jak uczniowie naszej szkoły, rodzice i nauczyciele jednoczą się i wspólnie niosą pomoc osobom potrzebującym. Wierzymy, że tym razem będzie podobnie.
Z Państwa wsparciem możemy sprawić, że zbliżające się wielkimi krokami Święta Wielkanocne będą magiczne dla wielu rodzin.
Zamieszczamy grafikę stworzoną przez Fundację, na której znajdziecie Państwo listę potrzebnych rzeczy.
Artykuły prosimy przynosić do szatni Szkoły Podstawowej nr 273.
Akcja trwa do 16 marca 2021 roku.
Z całego serca dziękujemy za zaangażowanie!

Wolontariat oraz Samorząd Uczniowski


Rada Rodziców SP 273

Apel do środowiska szkolnego w sprawie włączenia się w realizację  programu:  Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły.

Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Szkoły Podstawowej nr 273 w Warszawie, dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy   na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwia gromadzenie  przez radę rodziców – za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, organizacji pożytku publicznego nr KRS: 0000268115 – środków  pochodzących z   1%  Państwa podatku dochodowego.

Polecając tę formę poprawy warunków nauczania naszych dzieci, prosimy o zainteresowanie nią  swoich   przyjaciół i znajomych wskazując, że  tą drogą mogą włączyć się w budowanie oświaty  na miarę swoich oczekiwań i  wyzwań XXI wieku.

Celem uczestniczenia w wymienionym programie  każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2020 (PIT 28 poz. 177, PIT 36 poz. 474, PIT 36L poz. 165, PIT 37 poz. 134, PIT 38 poz. 64, PIT 39 poz. 50) – „RR Szkoły Podstawowej nr 273  w Warszawie”

W imieniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 273 im. Aleksandra Landy w Warszawie bardzo dziękuję!

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Jędrasik

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji Rodzice Szkole” znajdują się na stronie  internetowej: http://rodziceszkole.edu.pl/

Rekrutacja 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 więcej


Rada Rodziców

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 273 im. Aleksandra Landy reprezentuje rodziców oraz opiekunów prawnych uczniów naszej szkoły. Współpracujemy z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, samorządem uczniowskim oraz innymi pracownikami szkoły. Działamy na podstawie art.53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.Nr 95 poz 425 z późn.zm.). Jesteśmy demokratycznie wybraną grupą przedstawicieli Rodziców i Opiekunów z wszystkich klas naszej szkoły więcej


Uniwersytet Młodego Badacza

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Młodego Badacza – UMB, to nieodpłatny projekt skierowany specjalnie do młodych odkrywców w wieku 7-11 lat i ich rodziców, mający na celu wsparcie samorozwoju, pasji, talentów, a przede wszystkim poszerzanie praktycznej wiedzy.

Moduł Społeczeństwo i Filozofia przybliży dzieciom zagadnienia związane ze współczesnym społeczeństwem, językiem i nowymi technologiami oraz odpowie jak mądrze z nich korzystać.  Człowiek i Środowisko to blok tematyczny o tajemnicach otaczającego nas świata, zdrowiu, czy ekologii.

Zajęcia w ramach modułu Polityka i Człowiek przeprowadzą dzieci przez tematy dotyczące funkcjonowania państwa i polityki. Każdym zajęciom towarzyszyć będą wykłady, warsztaty oraz gry tematyczne, a także materiały do pracy w domu.

Zapraszamy do rejestracji: https://mlodybadacz.edu.pl/


Bezpieczny powrót do szkoły


 


 

Jak zapobiegać zakażeniu?

Accessibility